PSSSB Scientific Assistant January 2024 Punjabi Qualifying Exam Quiz

PSSSB Scientific Assistant Punjabi Qualifying Paper Quiz

PSSSB Scientific Assistant Exam Quiz – PSSSB conducted the Punjabi qualifying exam for Scientific Assistant Advt. 14/2022 on 07 January 2024. This was sixteenth Punjabi qualifying exam held by Punjab Subordinate Services Selection Board.

PSSSB Scientific Assistant Exam Quiz

Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.

PSSSB Scientific Assistant Advt. 14/2022 Punjab Qualifying Paper Held on 07 January 2024

Questions 1-50 | Total Marks - 50 | 1 Mark Each | Passing Marks - 25

1 / 50

1) 'Superior Officer' ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

2 / 50

2) ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਾਵਰਾ: ‘ਚੋਲ਼ੇ ਚਿਣਗ ਹੋਣਾ’ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਚੁਣੋ;

3 / 50

3) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ਼ 'ਮੁਕਤਾ' ਲਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ?

4 / 50

4) ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ 'ਹਾੜ' ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ/ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?

5 / 50

5) ‘ਬੱਚਾ ਤਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੱਚਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।‘ ਦੂਜੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ 'ਤਰ' ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ?

6 / 50

6) ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਕ ਚੁਣੋ:

7 / 50

7) ‘ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਸਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।‘ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

8 / 50

8) ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਾਵਰਾ: ਨੱਕ ਨਮੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ' ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

9 / 50

9) ਛੰਦ ਪਰਾਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਚਨਾ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ______ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ।

10 / 50

10) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ 'ਸਰਚਣਾ' ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ ?

11 / 50

11) ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 'ਬਿਹਾਗੜਾ' ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ?

12 / 50

12) ‘ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ' ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

13 / 50

13) ‘79’ ਅੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

14 / 50

14) ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ:

15 / 50

15) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ‘ਔਂਸ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ:

16 / 50

16) ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ____ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ।

17 / 50

17) ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ-ਖੇਡ ਹੈ ?

18 / 50

18) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ਼ ‘ਦਲੀਲ' ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ:

19 / 50

19) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ' ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ?

20 / 50

20) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ?

21 / 50

21) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਰੂਪ ਵਿਧਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ?

22 / 50

22) ਅੰਕ 8¾  ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

23 / 50

23) ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ' ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ?

24 / 50

24) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ:

25 / 50

25) ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਕ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ?

26 / 50

26) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ' ਕਿੰਨ੍ਹਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ ?

27 / 50

27) ਅਖਾਣ: ‘ਖਾਵੇ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗ, ਸੁੱਕੇ ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗ' ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

28 / 50

28) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ?

29 / 50

29) 'ਗਰਮੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ; ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ' ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

30 / 50

30) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'Physiologist' ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਚੁਣੋ:

31 / 50

31) ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਅਖਾਣ: ਚੂਹਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ' ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ:

32 / 50

32) 'ਨਿਰ' ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ:

33 / 50

33) ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ' ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ?

34 / 50

34) 'ਡਾਕਟਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ:

35 / 50

35) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ 'Crimson' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ?

36 / 50

36) 'ਅ' ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ :

37 / 50

37) 'ਆਕ ' ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ:

38 / 50

38) ‘ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ' ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ?

39 / 50

39) ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਪੜ-ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ?

40 / 50

40) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾ ਚੁਣੋ :

41 / 50

41) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਲੋਕ-ਖੇਡ ਹੈ ?

42 / 50

42) ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ 'ਸਾਢੇ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ:

43 / 50

43) ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਵੰਡਿਆ?

44 / 50

44) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਤਪਦਿਕ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ:

45 / 50

45) ‘ਦਾਖ਼ਲ-ਖਾਰਜ ਕਲਰਕ' ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ?

46 / 50

46) ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਚੁਣੋ:

47 / 50

47) ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ______ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ?

48 / 50

48) ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਚੁਣੋ:

49 / 50

49) ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ:

50 / 50

50) ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ______ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ।“ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ ।

Your score is

0%

You can download the combined PDF of all Punjabi qualifying exams taken by PSSSB for free. The download link is given below.

Download

Check out the latest ongoing jobs in Punjab by clicking on this button: Latest Govt Jobs in Punjab

If you are facing any kind of problem, then please reach out to us on Instagram at @DailyJobAlertPunjab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.