PSSSB Agriculture Sub Inspector September 2023 Punjabi Qualifying Exam Quiz

PSSSB Agriculture Sub Inspector Punjabi Qualifying Paper Quiz

PSSSB Agriculture Sub Inspector Exam Quiz – PSSSB conducted the Punjabi qualifying exam for Agriculture Sub Inspector Advt. 18/2022 on 09 September 2023. This was fourteenth Punjabi qualifying exam held by Punjab Subordinate Services Selection Board.

PSSSB Agriculture Sub Inspector Exam Quiz

Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.

PSSSB Agriculture Sub Inspector Advt. 18/2022 Punjab Qualifying Paper Held on 09 September 2023

Questions 1-50 | Total Marks - 50 | 1 Mark Each | Passing Marks - 25

1 / 50

1) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ?

2 / 50

2) ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ”। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲੋ।

3 / 50

3) “ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਮਾਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ”। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚ ਆਏ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨਾਂਵ ਮੂਲਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗ ਦੱਸੋ।

4 / 50

4) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ PROJECT ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

5 / 50

5) “ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਕੌਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?” ਵਾਕ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ।

6 / 50

6) “ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਭੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ? ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ"। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗ ਦੱਸੋ

7 / 50

7) ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

8 / 50

8) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ?

9 / 50

9) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਸੰਜੋਗਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ?

10 / 50

10) “ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ"।” ਵਾਕ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ।

11 / 50

11) 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੋਕ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ?

12 / 50

12) 'ਵਰ੍ਹੀਣਾ’ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

13 / 50

13) ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੁਆਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ, ਰਚਨਾ, ਚਜ, ਬਾਰੀ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

14 / 50

14) 1960 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

15 / 50

15) ਅਖਾਣ "ਛਟੀ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ” ਕੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

16 / 50

16) “ਤੌਣੀ ਚਾੜ੍ਹਨਾ” ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

17 / 50

17) ਖੋਰ ਪਿਛੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

18 / 50

18) “ਸਨਿੱਛਰ ਆਉਣਾ” ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

19 / 50

19) ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਖੋਜ-ਡਿਗਰੀ Ph.D. ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

20 / 50

20) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ?

21 / 50

21) ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

22 / 50

22) ਯੁਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ?

23 / 50

23) 'ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ' ਕੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

24 / 50

24) “ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਗੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੌਣਾ” ਅਖਾਣ ਕਿਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

25 / 50

25) January, May, September, December ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ?

26 / 50

26) ਅਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੈ? ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ?

27 / 50

27) ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

28 / 50

28) 'ਅਣ' ਅਗੇਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

29 / 50

29) ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ?

30 / 50

30) ਇਹ, ਉਹ, ਔਹ ਤੇ ਆਹ ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪੜਨਾਂਵ ਹਨ?

31 / 50

31) ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ?

32 / 50

32) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?

33 / 50

33) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ?

34 / 50

34) “ਧੀ ਸਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ” | ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲੋ।

35 / 50

35) “ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ-ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ”। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਹਵਚਨ ਰੂਪ ਦਰੁਸਤ ਹੈ?

36 / 50

36) ਸਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਕਿਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ?

37 / 50

37) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ' ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

38 / 50

38) “ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥ ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥ 20।।" ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਭਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ?

39 / 50

39) ਪੈਪਸੂ (PEPSU) ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ?

40 / 50

40) “ਖੁਤਖਤੀ ਹੋਣਾ” ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

41 / 50

41) ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਲੋਕ "ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥ ਜੇਹਾ ਜਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ।। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ?

42 / 50

42) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਕ੍ਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

43 / 50

43) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ?

44 / 50

44) ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਇਕਾਈ ਘੜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

45 / 50

45) ਆਈ ਊ ਆ (ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਗਏ ਓ ਆ (ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ) ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਸ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ?

46 / 50

46) ਅਖਾਣ “ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ" ਕਿਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

47 / 50

47) ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ?

48 / 50

48) “ਗੋਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕੀ ਭਾਰੀ ਹੈ”। ਵਾਕ ਵਿਚ ਆਏ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰੋ।

49 / 50

49) ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?

50 / 50

50) ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ?

Your score is

0%

You can download the combined PDF of all Punjabi qualifying exams taken by PSSSB for free. The download link is given below.

Download

Check out the latest ongoing jobs in Punjab by clicking on this button: Latest Govt Jobs in Punjab

If you are facing any kind of problem, then please reach out to us on Instagram at @DailyJobAlertPunjab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.